Räntor på stora företagslån nu 1,88 %

2014-10-02

Räntorna på nya och omförhandlade företagslån större än 1 miljon euro, d v s drygt 9 miljoner kronor, uppgick under augusti till 1,88 %. Nivåerna är de lägsta sedan 2010 och motsvarar ett påslag på STIBOR 90 på 1,36 procentenheter.

Statistiken fortsätter att visa att mindre företag inte får räntesänkningar i samma utsträckning som större. Från och med juni till och med augusti föll räntorna på de största företagslånen med 0,47 procentenheter och på de minsta företagslånen med 0,18 procentenheter. Förklaringarna är som vi tidigare påtalat att stora företag med automatik får del av motiverade räntesänkningar eftersom lånevillkoren ofta är kopplade till bankernas kostnader för att själva låna pengar samtidigt som små och medelstora företag normalt har för närvarande-räntorna på sina lån.

Det finns ingen skyldighet för bankerna att sänka för närvarande-räntorna även om en räntesänkning är motiverad men många företag har den felaktiga bilden att för närvarande-räntorna fungerar som rörliga räntor på ett bolån, där bankerna är skyldiga att justera räntan även till låntagarnas fördel. Däremot är bankerna enligt vår uppfattning mycket tillmötesgående att sänka räntan när företagen själva tar initiativ till en diskussion och för del allra flesta små och medelstora företag har förutsättningarna för en lyckad diskussion aldrig varit bättre.

Läs mer