Så här påverkar sänkningen av reporäntan företagens räntor

2016-02-11

Idag sänkte Riksbanken reporäntan med 0,15 %-enheter till -0,50 %. och prognosticerar att den kommer vara negativ fram till första kvartalet 2018. Hur påverkar dagens sänkning den ränta företag betalar på checkräkningskrediter och lån?

Företag som inte har bundna räntor har antingen en för närvarande-ränta eller en ränta kopplad till en räntebas. För närvarande-räntor är en ränta som banken när som helst kan höja eller sänka och som inte är automatiskt kopplad till vad det kostar banken att själv låna pengar. För närvarande-räntor kommer därför inte att påverkas alls. Vissa räntor kopplade till en räntebas kommer att påverkas och andra inte. Den vanligaste räntebasen är STIBOR 90 och även om räntebasen är bankens internt beräknade kostnad för att själv låna pengar finns ofta en indirekt koppling till just STIBOR 90.

STIBOR 90 kommer idag att sjunka och de företag som har en ränta kopplad till en räntebas kommer därför få sänkta räntor. Undantaget gäller de som har kommit överens med banken om ett golv som innebär att STIBOR 90 inte kan bli negativ. Sådana golv blir allt vanligare och det finns helt klart en poäng med dessa, det är trots allt så att bankerna inte får betalat för att låna pengar. Det vet inte minst alla vi som har pengar på löne- och sparkonton utan att betala för detta och som tillsammans utgör bankernas största långivare!

Läs mer