Tips vid förhandlingar med banken

2013-03-07

Vi får många frågor från kunder om hur man ska bemöta de vanligaste påståendena från banken när man förhandlar om sin ränta. Därför ger vi nedan förslag på hur företaget bäst argumenterar mot tre möjliga påståenden från banken när en rapport från Fundcurve presenteras.

Påstående 1: Det där stämmer inte, Basel 3 och finanskris har gjort företagslån dyrare.
Svar 1: Fundcurves rapporter tar hänsyn till både Basel 3-kraven och de högre finansieringskostnader som finanskrisen gett upphov till. Rapporten tar även hänsyn till bankens interna lönsamhetskrav. Ändå visar den att vi har ett förhandlingsutrymme på X procentenheter.

Påstående 2: Just vår bank tänker lite annorlunda när vi ger företagslån och därför funkar inte rapporten på oss.
Svar 2: Hur exakt tänker ni? Rapporten utgår från de regelverk som finns och som gäller för alla svenska banker. Dessutom används UC för att bedöma kreditvärdigheten. UC ägs ju av bankerna gemensamt och bör därmed sammanfalla med den bedömning ni gör av vår kreditvärdighet. Berätta gärna exakt hur de olika delarna finansieringskostnad, kreditvärdighet och bedömning av säkerheter i rapporten var för sig skiljer sig från hur ni tänker.

Påstående 3: Vi är för närvarande lite restriktiva vad gäller lån till just din bransch då vi ser en högre risk där. Därför stämmer inte rapporten.
Svar 3: Den eventuellt högre risken ska i sådana fall reflekteras i bedömningen av kreditvärdighet som ingår i rapporten. Ändå visar rapporten att vi betalar X procentenheter för mycket i ränta.

Läs mer