Vad innebär sänkt reporänta för företagslånen?

2014-10-29

I veckan har Riksbanken sänkt reporäntan till 0 procent och redan hörs många röster om att mindre företag inte får del av räntesänkningen.

I praktiken innebär en sänkning av reporäntan att det generellt blir billigare för bankerna att själva låna pengar samtidigt som en sänkning av reporäntan med 0,25 procentenheter inte medför att det blir exakt 0,25 procentenheter billigare för bankerna. Detta beror dels på att räntan som bankerna själva betalar även styrs av andra faktorer och dels på att olika typer av företagslån finansieras på olika sätt. Exempelvis finansierar banken ett företagslån som förfaller om 1 år på ett annat sätt än ett företagslån som förfaller om 3 år och på samma sätt finansierar banken ett lån med pant i bostadsfastigheter på ett annat sätt än ett lån med pant i företagshypotek.


Företag som har lån med rörliga räntor bör därför få sänkta räntor även om den exakt motiverade sänkningen varierar mellan olika företag. En rörlig ränta för företag är antingen en sådan där företaget och banken har avtalat om en fast räntemarginal på en rörlig räntebas, exempelvis att räntan ska vara STIBOR 90 + en procentenhet, eller en för närvarande-ränta.


Den vanligaste räntebasen STIBOR 90 har under veckan minskat med knappt 0,12 procentenheter och skälet till att minskningen inte är 0,25 procentenheter är att många redan hade förväntat sig att Riksbanken skulle sänka reporäntan och att STIBOR 90 därför redan minskat med ungefär lika mycket den senaste månaden. De företag som har en ränta som är kopplad till STIBOR 90 behöver därför inte göra något alls utan får med automatik del av räntesänkningen.


De företag som istället har en så kallad för närvarande-ränta får samtidigt inte del av räntesänkningen med samma automatik. Vi märker redan nu att bankerna justerar räntorna till företagens fördel när företagen själva eller dess rådgivare tar initiativ till en saklig diskussion men problemet är att alldeles för få företag vågar diskutera räntor med bankerna och att alldeles för många företag har den felaktiga uppfattningen att för närvarande-räntorna är rörliga även till företagens fördel.

Läs mer