Vilken är den lägsta företagsräntan?

2014-08-11

Vi påtalar återkommande att de flesta företag betalar för höga räntor och ofta enkelt kan förbättra sina villkor med eller utan hjälp av våra analyser. Det finns självklart även företag som betalar förvånansvärt låga räntor. 

Ett bra exempel är fastighetsbolaget Hufvudstaden som den 31 december 2013 betalade 1,20 % i rörlig ränta på lån på totalt 2 650 mkr. Vid tillfället uppgick internbanksräntan STIBOR 90 till 0,94 % och Hufvudstaden betalade alltså enbart 0,26 procentenheter i påslag, vilket kan jämföras med ett påslag på 1,91 procentenheter för det genomsnittliga företagslånet vid samma tidpunkt.

Inte nog med det. De aktuella lånen hade en återstående löptid på 3 år vilket gör att banken var tvungna att betala mer än STIBOR 90 (där 90 betyder en löptid på 90 dagar) när den själv lånade de pengar som vidare lånats ut till Hufvudstaden. Vid hänsyn till att det kostar banken mer att låna pengar på 3 år än 3 månader är svårt att se annat än att lånet var en förlustaffär för banken. Vissa företag har bra förhandlingsposition!

Finns det andra företag med liknade villkor eller är Hufvudstaden Sveriges skickligaste ränteförhandlare?

Läs mer