Blogg

Fundcurve hjälper kommuner att fastställa marknadsmässiga borgensavgifter

Det är vanligt att kommuner går i borgen för sina kommunala bolag. Med kommunen som borgensman kan det kommunala bolaget låna upp pengar mycket billigare än vad det skulle kunna göra på egna meriter. Eftersom kommunala bolag enligt lag ska drivas efter affärsmässiga principer blir den låga räntan i praktiken ett olagligt statsstöd. Därför ska kommunen ta ut en marknadsmässig avgift, en s.k. borgensavgift, för att kompensera för den ekonomiska fördel detta innebär för det kommunala bolaget.
 
Vad är då en marknadsmässig avgift? Många ekonomichefer på Sveriges kommuner brottas med denna fråga. Vi vet! Kontakta oss på Fundcurve för en offert.

Inflation över målet signalerar dyrare företagslån

KPIF-inflationen steg till 2,4 procent i juli från 1,9 procent i juni. Det var första gången sedan december 2010 som KPIF-inflationen legat över Riksbankens inflationsmål på över 2 procent. Även om inflationsuppgången till stor del berodde på tillfälliga faktorer så tror alltfler bedömare att Riksbanken kommer att tidigarelägga en räntehöjning.

Redan nu har marknadsräntorna börjat krypa uppåt vilket signalerar dyrare företagslån och checkräkningskrediter.  SCB rapporterar i sin Finansmarknadsstatistik för juli att den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till företag ökade från 1,22 procent i juni till 1,26 procent i juli. Även den rörliga räntan ökade jämfört med föregående månad och uppgick till 1,29 procent i juli. Det kan jämföras med juni då den var 1,24 procent.

”Nu är det dags att mota Olle i grind. Som företagare bör man se över sina nuvarande räntevillkor redan nu. Man bör också syna korten hos sin nuvarande bank genom att begära in offerter från andra banker.”, kommenterar Erik Öberg på Fundcurve ränteläget.

Max Matthiessen och Fundcurve sänker räntan för ägarledda företag

Fundcurve levererar räntebesparingar. Max Matthiessen vet hur dessa besparingar kan förädlas till långsiktigt värde för både företag och företagsägare. Smart, eller hur? Inte undra på att de har 98% kundnöjdhet
 

Vi hjälper till med ränteförhandlingen

Bankerna höjer räntan och hänvisar till ”skärpta kapital- och likviditetskrav samt resolutionsavgifter”. Inte lätt som småföretagare att bemöta dessa argument i en ränteförhandling. Kontakta Fundcurve, vi hjälper er!

http://www.di.se/nyheter/swedbank-chockhojer-rantan-for-foretag/

 

 

 

Gå med i ränterevolten!

Vi på Fundcurve bevittnar en pågående ränterevolution! Allt fler företag kontrollerar sina räntevillkor. Att leverera kundvärde till företag som Bergman Plast i Gnarp och till företagare som Sven-Olov Bergman gör att vi har världens roligaste jobb! #fundcurve #ränterevolt #ränteanalys
Läs mer om hur Sven-Olov Bergman lyckades spara 130 000 per/år här: http://www.foretagarna.se/foretagaren/Reportage/sparar-130000/

 

Sidor