Blogg

Borlänge kommun väljer Fundcurve för beräkning av borgensavgifter

Att beräkna marknadsmässiga borgensavgifter eller räntor vid internsbankutlåning till kommunala dotterbolag samt att ta fram beslutsunderlag tar mycket tid i anspråk. Till detta kommer det kontinuerliga arbetet att se till avgifterna återspeglar marknadsmässiga förhållande.

Fundcurve erbjuder därför en tjänst där avgifterna bestäms löpande. Uppdatering av avgifterna görs på kommunens begäran vid exempelvis nyupplåning eller förändring av låneportföljens löptidprofil.

Vi ser fram emot ett spännande samarbete med Borlänge kommun!

Läs mer

Be din Srf konsult om en Ränteanalys

Ett tips till alla företagare. Är din redovisningsbyrå eller redovisningskonsult ansluten till Srf Konsulterna? Be dem göra en Ränteanalys på ditt företag och få svar på om du betalar för mycket i ränta på dina bankkrediter.

https://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/betalar-du-eller-dina-kunder-...

Läs mer

Gävle kommun först med löpande beräkning av marknadsmässiga borgensavgifter

Gävle kommun först med löpande beräkning av marknadsmässiga borgensavgifter

Vi har varit i kontakt med ett stort antal kommuner och vet att arbetet med att fastställa borgensavgifter eller räntor vid internsbankutlåning till kommunala bolag samt att ta fram beslutsunderlag tar mycket tid i anspråk. Till detta kommer det kontinuerliga arbetet att se till avgifterna återspeglar marknadsmässiga förhållande.

Läs mer

Dagens Industri skriver om Räntekollen Företag

Dagens Industri skriver idag om Fundcurve och vår tjänst Räntekollen Företag. Ett verkligt erkännande av vårt arbete att uppmärksamma småföretagens lånevillkor. Kul tycker vi! I artikeln delar vi dessutom med oss av våra bästa förhandlingstips.

https://www.di.se/nyheter/analys-80-procent-av-smaforetagen-har-usel-ran...

Läs mer

All systems go!

Efter en tidigare driftsstörning funkar alla system igen.

Läs mer

DRIFTSTÖRNING

För närvarande är det problem med åtkomst av vissa tjänster. Det påverkar Rantekollen.nu , Företagarna Räntekoll, Srf Ränteanalys och Fundcurves byråprodukter. Vi arbetar intensivt för att lösa problemet och ber om ursäkt för de eventuella problem.

Läs mer

Fundcurve lanserar Räntekollen Företag

Idag lanserar vi Räntekollen Företag!

-          Räntekollen Företag är en gratistjänst för småföretag som har lån hos banken eller funderar på att låna

Läs mer

Fundcurve beräknar kommunala borgensavgifter på uppdrag av Konkurrensverket

Fundcurves modell för analys av marknadsmässig ränta har på Konkurrensverkets uppdrag använts för att utreda nivåerna på kommunernas borgensavgifter för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen.
När en kommun lånar ut, eller går i borgen för lån, till ett av kommunens bolag, ska kommunen ta ut en marknadsmässig avgift. Avgiften ska vara konkurrensneutral gentemot privata aktörer, så att borgensåtagandet eller utlåningen är förenlig med gällande konkurrenslagstiftning.

Läs mer

We're hiring!

Läs mer

Sidor