Blogg

Finansiering på lika villkor?

”Finansiering på lika villkor?” Det är rubriken på Konkurrensverkets senaste rapport. Borgensavgiften är den mekanism som skall säkerställa att offentlig och privat verksamhet har samma lånevillkor. Men hur beräknas borgensavgifterna och håller de beräkningarna måttet? 

Fundcurve, som är experter på beräkning av borgensavgifter och räntetillägg, har bidragit till analysdelen av rapporten.

Läs mer

Debatt om kommunernas modell för fastställande av borgensavgift

Hyresgästföreningen menar att hyresgästerna inte är kommunens bankomater. Detta är i sak helt korrekt. 

Borgensavgiftens syfte är att verka konkurrensneutraliserande mellan privat och offentligt ägda bolag. Den får inte utan vidare användas för att täppa till hål i den kommunala budgeten.

Framförallt belyser nedan debattartikel hur viktigt det är det är med en tydlig och transparent modell i botten och en gedigen förankring när man fattar ett beslut om borgensavgiftens nivå. Det är också därför vi på Fundcurve ser en kraftigt ökad efterfrågan på våra tjänster.

Läs mer

Borlänge kommun väljer Fundcurve för beräkning av borgensavgifter

Att beräkna marknadsmässiga borgensavgifter eller räntor vid internsbankutlåning till kommunala dotterbolag samt att ta fram beslutsunderlag tar mycket tid i anspråk. Till detta kommer det kontinuerliga arbetet att se till avgifterna återspeglar marknadsmässiga förhållande.

Fundcurve erbjuder därför en tjänst där avgifterna bestäms löpande. Uppdatering av avgifterna görs på kommunens begäran vid exempelvis nyupplåning eller förändring av låneportföljens löptidprofil.

Vi ser fram emot ett spännande samarbete med Borlänge kommun!

Läs mer

Be din Srf konsult om en Ränteanalys

Ett tips till alla företagare. Är din redovisningsbyrå eller redovisningskonsult ansluten till Srf Konsulterna? Be dem göra en Ränteanalys på ditt företag och få svar på om du betalar för mycket i ränta på dina bankkrediter.

https://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/betalar-du-eller-dina-kunder-...

Läs mer

Gävle kommun först med löpande beräkning av marknadsmässiga borgensavgifter

Gävle kommun först med löpande beräkning av marknadsmässiga borgensavgifter

Vi har varit i kontakt med ett stort antal kommuner och vet att arbetet med att fastställa borgensavgifter eller räntor vid internsbankutlåning till kommunala bolag samt att ta fram beslutsunderlag tar mycket tid i anspråk. Till detta kommer det kontinuerliga arbetet att se till avgifterna återspeglar marknadsmässiga förhållande.

Läs mer

Dagens Industri skriver om Räntekollen Företag

Dagens Industri skriver idag om Fundcurve och vår tjänst Räntekollen Företag. Ett verkligt erkännande av vårt arbete att uppmärksamma småföretagens lånevillkor. Kul tycker vi! I artikeln delar vi dessutom med oss av våra bästa förhandlingstips.

https://www.di.se/nyheter/analys-80-procent-av-smaforetagen-har-usel-ran...

Läs mer

All systems go!

Efter en tidigare driftsstörning funkar alla system igen.

Läs mer

DRIFTSTÖRNING

För närvarande är det problem med åtkomst av vissa tjänster. Det påverkar Rantekollen.nu , Företagarna Räntekoll, Srf Ränteanalys och Fundcurves byråprodukter. Vi arbetar intensivt för att lösa problemet och ber om ursäkt för de eventuella problem.

Läs mer

Sidor