Blogg

Tips vid förhandlingar med banken

Vi får många frågor från kunder om hur man ska bemöta de vanligaste påståendena från banken när man förhandlar om sin ränta. Därför ger vi nedan förslag på hur företaget bäst argumenterar mot tre möjliga påståenden från banken när en rapport från Fundcurve presenteras.

Läs mer

Svenska Dagbladet skriver om Fundcurve

Idag har Svenska Dagbladet, SvD, ett stort uppslag om företagsmarginaler och Fundcurve. Artikeln belyser de faktorer som ledde till att Fundcurve grundades, dvs. den intransparens som råder för företagslån, att det saknas listpriser och att små- och medelstora företag har svårt att förstå varför de erbjuds en viss ränta av banken.

Läs mer

Lägre inflation bäddar för sänkta företagsräntor!

Idag på morgonen publicerade Statistiska Centralbyrån, SCB, statistik över utvecklingen av svensk inflation och arbetslöshet i januari. Arbetslösheten steg till 8,4 %, vilket var något lägre än marknadens förväntningar på 8,5 %. Inflationen mätt med KPIF (KPI med fast ränta) var 1,0 %, vilket kan jämföras med marknadens förväntningar på 1,1 % och de 1,2 % som Riksbanken hade i sin reporäntebana när man beslutade att hålla reporäntan oförändrad på 1 %. Den lägre inflationen än i Riksbankens prognos ökar sannolikheten för att Riksbanken sänker räntan vid nästa räntemöte i april.

Läs mer

Välkommen till Fundcurve!

Nu finns äntligen Fundcurve, tjänsten som är först i sitt slag med att hjälpa företag att utvärdera och påverka sina räntekostnader. Nästan alla företag kan påverka sin ränta genom att förhandla bättre, förbättra sin kreditvärdighet och ställa bättre säkerheter. Fundcurve förklarar och kvantifierar allt i en rapport som tar max 2 minuter att köpa. Är Du nyfiken på att utvärdera just Ditt företags ränta?

Läs mer

Sidor