Blogg

Fundcurve lanserar Räntekollen Företag

Idag lanserar vi Räntekollen Företag!

-          Räntekollen Företag är en gratistjänst för småföretag som har lån hos banken eller funderar på att låna

Läs mer

Fundcurve beräknar kommunala borgensavgifter på uppdrag av Konkurrensverket

Fundcurves modell för analys av marknadsmässig ränta har på Konkurrensverkets uppdrag använts för att utreda nivåerna på kommunernas borgensavgifter för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen.
När en kommun lånar ut, eller går i borgen för lån, till ett av kommunens bolag, ska kommunen ta ut en marknadsmässig avgift. Avgiften ska vara konkurrensneutral gentemot privata aktörer, så att borgensåtagandet eller utlåningen är förenlig med gällande konkurrenslagstiftning.

Läs mer

We're hiring!

Läs mer

Bjuvs kommun ger Fundcurve förnyat förtroende

Sedan några år tillbaka arbetar Fundcurve med Bjuvs kommun och hjälper kommunen med att beräkna marknadsmässiga borgensavgifter.

Läs mer

Fundcurve ger Bjuv kommun råd om marknadsmässiga borgensavgifter

Bjuv kommun har anlitat Fundcurve för att säkerställa att den borgensavgift som debiteras stadens kommunala bostadsbolag är marknadsmässig.

Det är vanligt att kommuner går i borgen för sina kommunala bolag. Med kommunen som borgensman kan det kommunala bolaget låna upp pengar mycket billigare än vad det skulle kunna göra på egna meriter. För att inte snedvrida konkurrensen ska då kommunen ta ut en borgensavgift.

Läs mer

Fundcurve ger Malmö Stad råd om marknadsmässiga räntor

Malmö Stad har anlitat Fundcurve för att säkerställa att den ränta som debiteras ett par av stadens helägda dotterbolag är marknadsmässig.

En kommun som lånar ut pengar till ett kommunalt bolag eller går i borgen för ett kommunalt bolag ska enligt EUs statsstödsregler och Kommunallagen ha ett väl underbyggt beslutsunderlag. Bland annat skall räntan, alternativt borgensavgiften, vara marknadsmässig.

Läs mer

Ge ditt företag lite kärlek!

Senaste #företagarpodden går i kärlekens tecken! Julia Selander, vd Venture Cup och Företagarnas VD Günther Mårder ger Alla Hjärtans Dag tips men också hur man ger sitt företag lite kärlek. Testa Företagarna Räntekoll och se den ränta ditt företag förtjänar istället för den du accepterar! Företaget bakom Räntekollen? Fundcurve så klart!

Läs mer

Fundcurve hjälper kommuner att fastställa marknadsmässiga borgensavgifter

Det är vanligt att kommuner går i borgen för sina kommunala bolag. Med kommunen som borgensman kan det kommunala bolaget låna upp pengar mycket billigare än vad det skulle kunna göra på egna meriter. Eftersom kommunala bolag enligt lag ska drivas efter affärsmässiga principer blir den låga räntan i praktiken ett olagligt statsstöd. Därför ska kommunen ta ut en marknadsmässig avgift, en s.k. borgensavgift, för att kompensera för den ekonomiska fördel detta innebär för det kommunala bolaget.
 
Läs mer

Inflation över målet signalerar dyrare företagslån

KPIF-inflationen steg till 2,4 procent i juli från 1,9 procent i juni. Det var första gången sedan december 2010 som KPIF-inflationen legat över Riksbankens inflationsmål på över 2 procent. Även om inflationsuppgången till stor del berodde på tillfälliga faktorer så tror alltfler bedömare att Riksbanken kommer att tidigarelägga en räntehöjning.

Läs mer

Sidor