Blogg

Fundcurve prisar Årets Företagare

Nyligen utsågs Årets Företagare och Årets Unga Företagare vid en galakväll på stadshuset i Stockholm. Utmärkelserna delas ut av Företagarna, Sveriges största företagarorganisation. Vinnarna valdes bland läns- och regionfinalister från hela Sverige.

Fundcurve stämmer in i hyllningskören och ger alla finalister, som en del av medlemsförmånerna i Företagarna, en gratis ränteanalys med tillhörande förhandlingsunderlag.

- Vi tycker det är fantastiskt att vi detta sätt kan vara med och hylla entreprenörskapet och företagandet. Det är de här företagen som skapar tillväxt och jobb i Sverige. Vi ser hellre att pengarna man kanske idag betalar för mycket i ränta på sina banklån går till att utveckla sina fantastiska företag, säger Erik Öberg, verksamhetsansvarig på Fundcurve.

8 av 10 företag betalar för mycket i ränta

Fundcurve har undersökt de 400 senast gjorda ränteanalyserna för små och medelstora företag. Undersökningen visar att 78 % av alla företag betalar för mycket i ränta. De företag som förtjänar en bättre ränta betalar i genomsnitt 1,34 % för mycket i ränta. Genom att förhandla ner räntan till den motiverade nivån skulle dessa företag sammanlagt spara svindlande 42 690 898 kr per år.

Vi bad Erik Öberg, verksamhetsansvarig på Fundcurve kommentera siffrorna.

Nästan 80 % av företagen betalar för mycket i ränta. Hur kan det ha blivit så här?

  • Vi tror att det kan bero på en rad olika orsaker. Vi har exempelvis haft en lång tid av sjunkande marknadsräntor samtidigt som konjunkturen vänder uppåt. Många företag har förbättrade nyckeltal och kreditvärdighet. Det betyder att de räntor som en gång förhandlades fram när företagen tog lånen inte längre är relevanta. Det finns också en okunskap bland företagarna om att räntan på företagskrediter alltid är förhandlingsbar.

Undersökningen visar att förhandlingsutrymmet på räntan i genomsnitt ligger på 1,34%. Varför förhandlar inte fler ner räntan?

  • Det är svårt för små och medelstora företag att veta om man ligger ”rätt” när det gäller räntan. Det finns inga listräntor när det gäller företagskrediter. Det är ju där Fundcurve kommer in i bilden. Vår ränteanalys räknar på samma sätt som banken och det är ju naturligtvis lättare att förhandla med facit i hand.

43 miljoner kronor per år är väldigt mycket pengar.

  • Ja, och dessutom är det en onödig kostnad som snabbt går att åtgärda. Att ta fram ett förhandlingsunderlag på Fundcurve.se tar bara några minuter. Detta kan man sedan ge eller mejla detta till sin kontaktperson på banken. Jag vågar påstå att det är dagens bäst investerade tid!

Risk för högre räntor på företagslån och checkräkningskrediter

I hans tal igår vid SVD Bank Summit, kommenterade Bankföreningens vd Hans Lindberg bl.a. Baselkommitténs planerade förändringar av regelverket för kapitaltäckning. Om dessa planer blir verklighet kan det medföra att räntorna på företagslån och checkräkningskrediter kan öka med uppemot 0,9 procent, vilket i sin tur kan minska svensk BNP med mellan 1,8 och 4,4 procent. Läs hela pressmeddelandet här http://tinyurl.com/jysothl

 

Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!

Vi förstärker vårt team med Erik Öberg.

Erik har många års erfarenhet av affärsutveckling och försäljning inom FinTech och banknära tjänster. De senaste åren har han arbetat som affärsutvecklare och rådgivare till start-ups i ett tidigt kommersialiseringsskede.

Erik kommer bl.a. arbeta med att stärka och fördjupa samarbetet med våra banker, kreditinstitut och revisons – och redovisningsbyråer. Vidare kommer han att arbeta för att utveckla servicen för de företag som vill analysera räntevillkoren på sina lån och checkräkningskrediter.

När han inte jobbar hos oss umgås han med familjen, spelar golf och tränar för nästa maratonlopp. Det sjunde i ordningen.

Vi hälsar Erik varmt välkommen till vårt team!

Aktuella räntor på lån och checkräkningskrediter

De faktiska snitträntorna på företags finansiering från bankerna fortsatte att stiga svagt under februari 2016 med störst ökningar för de minsta lånen. Räntorna på förhandlade och nya lån uppgick till 1,48 % och på förhandlade och nya checkräkningskrediter till 1,63 %. I siffran för lån ingår alla former av lån som bankerna erbjuder, bl a vanliga lån, fastighetslån och avbetalningslån.

Räntorna skiljer sig beroende på hur stora lånen är. För lån under 2 miljoner var räntorna 1,87 %, för lån över 10 miljoner var räntorna 1,29 % och för lån däremellan var räntorna 1,56 %. Utöver storleken på lånen är de viktigaste faktorerna för räntan det låntagande företagets kreditvärdighet, vilka säkerheter det har ställt och hur länge det lånar pengarna.

Sidor