Blogg

Damberg – glöm inte bort räntevillkoren!

På fredag kallar näringsminister Mikael Damberg till sig storbankerna för att diskutera problemet som i media har beskrivits som ”bristen på kapital, som gör det svårt för många mindre företag att växa”.

Läs mer

Högre genomsnittsräntor på företagslån och checkräkningskrediter i december 2016

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya lån till företag ökade från 1,22 procent i november till 1,27 procent i december. Den rörliga företagsräntan ökade från 1,14 procent i november till 1,18 procent i december. Det visar SCBs Finansmarknadsstatik för december.

Läs mer

2017 – förhandla innan räntefesten tar slut!

Några dagar innan julafton redogjorde Riksbanken för sitt senaste reporäntebeslut. Det var en julklapp med vissa förbehåll. Reporäntan behålls på −0,50 procent och det är fortsatt mer sannolikt att räntan sänks än att den höjs den närmaste tiden. Först i början av 2018 väntas reporäntan höjas. Riksbanken fortsätter att bedriva en expansiv penningpolitik. Under första halvåret 2017 kommer Riksbanken utöka köpen av statsobligationer med 30 miljarder.

Läs mer

Fundcurve prisar Årets Företagare

Nyligen utsågs Årets Företagare och Årets Unga Företagare vid en galakväll på stadshuset i Stockholm. Utmärkelserna delas ut av Företagarna, Sveriges största företagarorganisation. Vinnarna valdes bland läns- och regionfinalister från hela Sverige.

Fundcurve stämmer in i hyllningskören och ger alla finalister, som en del av medlemsförmånerna i Företagarna, en gratis ränteanalys med tillhörande förhandlingsunderlag.

Läs mer

8 av 10 företag betalar för mycket i ränta

Fundcurve har undersökt de 400 senast gjorda ränteanalyserna för små och medelstora företag. Undersökningen visar att 78 % av alla företag betalar för mycket i ränta. De företag som förtjänar en bättre ränta betalar i genomsnitt 1,34 % för mycket i ränta. Genom att förhandla ner räntan till den motiverade nivån skulle dessa företag sammanlagt spara svindlande 42 690 898 kr per år.

Vi bad Erik Öberg, verksamhetsansvarig på Fundcurve kommentera siffrorna.

Nästan 80 % av företagen betalar för mycket i ränta. Hur kan det ha blivit så här?

Läs mer

Risk för högre räntor på företagslån och checkräkningskrediter

I hans tal igår vid SVD Bank Summit, kommenterade Bankföreningens vd Hans Lindberg bl.a. Baselkommitténs planerade förändringar av regelverket för kapitaltäckning. Om dessa planer blir verklighet kan det medföra att räntorna på företagslån och checkräkningskrediter kan öka med uppemot 0,9 procent, vilket i sin tur kan minska svensk BNP med mellan 1,8 och 4,4 procent. Läs hela pressmeddelandet här http://tinyurl.com/jysothl

 

Läs mer

Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!

Vi förstärker vårt team med Erik Öberg.

Erik har många års erfarenhet av affärsutveckling och försäljning inom FinTech och banknära tjänster. De senaste åren har han arbetat som affärsutvecklare och rådgivare till start-ups i ett tidigt kommersialiseringsskede.

Läs mer

Aktuella räntor på lån och checkräkningskrediter

De faktiska snitträntorna på företags finansiering från bankerna fortsatte att stiga svagt under februari 2016 med störst ökningar för de minsta lånen. Räntorna på förhandlade och nya lån uppgick till 1,48 % och på förhandlade och nya checkräkningskrediter till 1,63 %.

Läs mer

Aktuella räntor på lån och checkräkningskrediter

De faktiska snitträntorna på företags finansiering från bankerna steg svagt under januari 2016 samtidigt som de rekordlåga räntorna består för de minsta lånen. Räntorna på förhandlade och nya lån uppgick till 1,42 % och på förhandlade och nya checkräkningskrediter till 1,65 %.

Läs mer

HD Bil & Byggsmide sänkte räntan med 470 000 kr per år

Harald Danielsson Bil & Byggsmide AB är moderbolag i en koncern som framgångsrikt bedriver allt från lastbils-, gummi- och mekanisk verkstad till e-handel. Koncernen förvaltar även ett antal fastigheter och VD Sune Danielsson hade precis själv förhandlat med banken om företagets räntor när vi erbjöd en kostnadsfri analys av räntevillkoren.

Trots att den egna förhandlingen hade medfört en rejäl räntesänkning visade vår analys att företagen förtjänade ännu bättre villkor.

Läs mer

Sidor