Blogg

Aktuella räntor på lån och checkräkningskrediter

De faktiska snitträntorna på företags finansiering från bankerna fortsatte att stiga svagt under februari 2016 med störst ökningar för de minsta lånen. Räntorna på förhandlade och nya lån uppgick till 1,48 % och på förhandlade och nya checkräkningskrediter till 1,63 %.

Läs mer

Aktuella räntor på lån och checkräkningskrediter

De faktiska snitträntorna på företags finansiering från bankerna steg svagt under januari 2016 samtidigt som de rekordlåga räntorna består för de minsta lånen. Räntorna på förhandlade och nya lån uppgick till 1,42 % och på förhandlade och nya checkräkningskrediter till 1,65 %.

Läs mer

HD Bil & Byggsmide sänkte räntan med 470 000 kr per år

Harald Danielsson Bil & Byggsmide AB är moderbolag i en koncern som framgångsrikt bedriver allt från lastbils-, gummi- och mekanisk verkstad till e-handel. Koncernen förvaltar även ett antal fastigheter och VD Sune Danielsson hade precis själv förhandlat med banken om företagets räntor när vi erbjöd en kostnadsfri analys av räntevillkoren.

Trots att den egna förhandlingen hade medfört en rejäl räntesänkning visade vår analys att företagen förtjänade ännu bättre villkor.

Läs mer

Från 3,17 % till 1,18 % för Ulf Eliasson AB

Ulf Eliasson AB utför markarbeten och förvaltar ett par hyresfastigheter i Lilla Rinkabyn och Tågabo utanför Kalmar. VD Ulf Eliasson har själv fullt fokus på verksamheten och att serva sina kunder och brukar inte fundera kring räntevillkoren.

Läs mer

Så här påverkar sänkningen av reporäntan företagens räntor

Idag sänkte Riksbanken reporäntan med 0,15 %-enheter till -0,50 %. och prognosticerar att den kommer vara negativ fram till första kvartalet 2018. Hur påverkar dagens sänkning den ränta företag betalar på checkräkningskrediter och lån?

Läs mer

Aktuella räntor på lån och checkräkningskrediter

De faktiska snitträntorna på företags finansiering från bankerna fortsätter att vara allmänt låga och för de minsta lånen noterades rekordlåga räntor under december 2015. Räntorna på förhandlade och nya lån uppgick till 1,34 % och på förhandlade och nya checkräkningskrediter till 1,65 %.

Läs mer

Är räntor på avbetalningslån förhandlingsbara?

Räntor på avbetalningslån och leasingavtal är från början möjliga att förhandla på samma sätt som räntor på andra former av lån, men det finns en viktig skillnad. När företaget har tecknat avbetalningslånet eller leasingavtalet kan lånet eller avtalet inte flyttas mellan bankerna eller finansbolagen och därmed är det praktiskt svårt att förhandla om räntevillkoren.

Läs mer

Hur fungerar räntor på checkräkningskrediter?

En checkräkningskredit är en vanlig form av finansiering för företag och den ränta företaget betalar fungerar inte på samma sätt som räntan företag betalar på lån. Skillnaden är att företaget dels betalar en ränta när krediten används och dels betalar en ränta eller avgift för att ha tillgång till krediten.

Läs mer

Aktuella räntor på lån och checkräkningskrediter

De faktiska snitträntorna på företags finansiering från bankerna fortsätter att vara låga. Under november 2015 uppgick räntorna på förhandlade och nya lån till 1,27 % och på förhandlade och nya checkräkningskrediter till 1,68 %. I siffran för lån ingår alla former av lån som bankerna erbjuder, bl a vanliga lån, fastighetslån och avbetalningslån.

Läs mer

Årlig räntesänkning 300 000 kr för Stigtomta Kvarn

Stigtomta Kvarn AB har en av Europas modernaste foderfabriker för häst- och smådjursfoder. Verksamheten expanderar kraftigt och ägaren Andreas Edvinsson var inledningsvis tveksam när vi kontaktade honom och erbjöd en kostnadsfri analys av räntevillkoren.

- Första gången Fundcurve ringde kände jag inte att jag hade ork att ens tänka på våra räntevillkor, men efter ytterligare några samtal hade de övertygat mig om att investera några minuter i att ta fram uppgifter om vår bankfinansiering, berättar Andreas Edvinsson.

Läs mer

Sidor