Blogg

Plastindustrierna som mer än halverade räntorna

Bergmanplast AB i Gnarp och Kanor Plast AB i Vellinge är två företag som med stöd av våra analyser mer än halverat sina räntor.

Båda två förtjänade enligt våra analyser räntor som var 3 %-enheter lägre än nuvarande och båda två fick de motiverade sänkningarna genom att enbart investera ett par timmar i att förbättra sina villkor. Något som totalt sparar dem ca 300 000 kr varje år.

- Jag hade tänkt sätta tänderna i detta men det var samtalet från Fundcurve som gav impulsen och deras analys vad till stöd när jag värderade bankens förslag, säger Lars Nordström på Kanor Plast.

Läs mer

Från över 4 % till 2 % i ränta för Jägersbo

AB Jägersbo bedriver camping, catering- och restaurangverksamhet. De sistnämnda verksamheterna växer kraftigt och lyfter både omsättning och resultat till nya nivåer.

För att säkerställa att även lånevillkoren hänger med i utvecklingen gjorde företaget en analys av sina villkor. Analysen visade att nuvarande ränta på 4,14 %-enheter var omotiverat hög. Företaget tog analysen till banken.

- Efter ett par minuters diskussion landade vi på 2 % och en borgensförbindelse på 1 mkr plockades bort, berättar ägaren Mathias Persson.

Läs mer

Genarps Lådfabrik sänkte räntan med 137 000 kr

GLF Genarps Lådfabrik tillverkar och handlar med lastbärare, träemballage och tillbehör till emballeringar.

Verksamheten är framgångsrik och starka nyckeltal gjorde att vi fångade upp dem som ett företag som sannolikt förtjänar riktigt bra lånevillkor, något som även bekräftades av den analys vi fick möjlighet att göra.

- Vi har länge haft frågan om våra lånevillkor på agendan men inte prioriterat den tillräckligt högt. Samtalet från Fundcurve var den väckarklocka som behövdes, berättar VD Johan Wester.

Läs mer

Nu erbjuder vi även villkor från andra banker

Visar vår analys att ditt företag förtjänar en lägre ränta? Då kan vi helt kostnadsfritt hjälpa dig att ta reda på vilken bank som erbjuder de motiverade villkoren och utan att du behöver lägga tid på långa möten. Stegen är alltså följande:

Läs mer

Företagens snitträntor 1,67 %

Räntorna på nya och omförhandlade lån till företag uppgick under februari 2015 till 1,67 % i snitt. Här ingår alla former av bankfinansiering med undantag för checkräkningskrediter. Det har alltså ingen betydelse om lånet kallas företagslån, investeringslån, fastighetslån eller annat.

Nedbrutet på olika storlekar var räntan i snitt 1,27 % för de största lånen till företag och 2,51 % för de minsta lånen till företag. Snitträntan på checkräkningskrediter var 2,04 %.

Läs mer

CG´s Naturvård AB sänkte räntan från 4,68 % till 1,70 %

Andreas Gustafsson och Henrik Carlsson driver CG´s Naturvård AB, ett framgångsrikt företag som bland annat arrenderar delar av kommunala Eklandskapet utanför Linköping. Mest kända är de för det uppskattade kosläpp allmänheten bjuds in till varje år.

- Det viktigaste för oss är att göra ett bra jobb och förvalta den mark vi arrenderar på bästa sätt. När Fundcurve kontaktade oss och erbjöd en översyn av lånevillkoren var vi därför medvetna om att vi kanske inte följt upp dessa som vi borde, berättar Henrik Carlsson.

Läs mer

Snitträntor på små företagslån nu 3,07 %

Snitträntorna på nya och förhandlade företagslån under 250 000 euro, d v s knappt 2 500 000 kr, var under september 3,07 procent. Bakom den rekordlåga nivån ligger enligt vår bedömning en kombination av att det blivit billigare för bankerna att själva låna pengar, att riskerna i de svenska företagen minskar månad för månad och att konkurrensen om företagslånen idag är stor.

Läs mer

Vill du ha hjälp att diskutera med banken?

Redan från starten har vi gjort analyser som visar exakt vad som är motiverade lånevillkor för ett visst unikt företag. Analyserna har använts av antingen företag själva när de diskuterat med banken eller av företagens rådgivare. Vi levererar idag bland annat ränteanalyser till Grant Thornton, BDO, Baker Tilly och SRF.

Läs mer

Vad innebär sänkt reporänta för företagslånen?

I veckan har Riksbanken sänkt reporäntan till 0 procent och redan hörs många röster om att mindre företag inte får del av räntesänkningen.

Läs mer

Räntor på stora företagslån nu 1,88 %

Räntorna på nya och omförhandlade företagslån större än 1 miljon euro, d v s drygt 9 miljoner kronor, uppgick under augusti till 1,88 %. Nivåerna är de lägsta sedan 2010 och motsvarar ett påslag på STIBOR 90 på 1,36 procentenheter.

Läs mer

Sidor