Blogg

Är räntor på avbetalningslån förhandlingsbara?

Räntor på avbetalningslån och leasingavtal är från början möjliga att förhandla på samma sätt som räntor på andra former av lån, men det finns en viktig skillnad. När företaget har tecknat avbetalningslånet eller leasingavtalet kan lånet eller avtalet inte flyttas mellan bankerna eller finansbolagen och därmed är det praktiskt svårt att förhandla om räntevillkoren. Samtidigt är behovet att göra detta normalt lågt, då de flesta företag konkurrensutsätter finansbolagen när lånet eller avtalet tecknas och räntan ofta är kopplad till en marknadsränta, vilket gör att den är rörlig både upp och ner.

Ibland förekommer det ändå att företag flyttar avbetalningslån men ofta sker det genom att avbetalningslånet löses helt och att en ny bank beviljer att nytt lån med säkerhet i företagsinteckningar istället för själva maskinen eller inventariet.

Hur fungerar räntor på checkräkningskrediter?

En checkräkningskredit är en vanlig form av finansiering för företag och den ränta företaget betalar fungerar inte på samma sätt som räntan företag betalar på lån. Skillnaden är att företaget dels betalar en ränta när krediten används och dels betalar en ränta eller avgift för att ha tillgång till krediten. Den fasta räntan dras normalt direkt från företagets konto den 1 januari varje år och kallas hos Danske Bank, SEB, Swedbank och de fristående sparbankerna kreditavgift. Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank och Nordea kallar den istället för kontraktsränta.

Kreditavgiften eller kontraktsräntan styrs främst av hur mycket företaget använder checkräkningskrediten och den ränta som företaget betalar när den används styrs främst av företagets kreditvärdighet och vilka säkerheter det har lämnat till banken. Under november 2015 uppgick summan av dessa båda delar i snitt till 1,68 % för nya eller omförhandlade checkräkningskrediter, men siffran är påverkad av storföretagens förutsättningar. Små och medelstora företag betalar ofta en fast ränta i intervallet 0,5 - 1,0 % och en rörlig ränta i intervallet 1,0 - 3,0 %. Använd gärna vår tjänst för att snabbt och kostnadsfritt se vilken ränta som är motiverad för just ditt företag!

Aktuella räntor på lån och checkräkningskrediter

De faktiska snitträntorna på företags finansiering från bankerna fortsätter att vara låga. Under november 2015 uppgick räntorna på förhandlade och nya lån till 1,27 % och på förhandlade och nya checkräkningskrediter till 1,68 %. I siffran för lån ingår alla former av lån som bankerna erbjuder, bl a vanliga lån, fastighetslån och avbetalningslån.

Räntorna skiljer sig beroende på hur stora lånen är. För lån under 2 miljoner var räntorna 1,88 %, för lån över 10 miljoner var räntorna 1,05 % och för lån däremellan var räntorna 1,47 %. Utöver storleken på lånen är de viktigaste faktorerna för räntan det låntagande företagets kreditvärdighet, vilka säkerheter det har ställt och hur länge det lånar pengarna.

Årlig räntesänkning 300 000 kr för Stigtomta Kvarn

Stigtomta Kvarn AB har en av Europas modernaste foderfabriker för häst- och smådjursfoder. Verksamheten expanderar kraftigt och ägaren Andreas Edvinsson var inledningsvis tveksam när vi kontaktade honom och erbjöd en kostnadsfri analys av räntevillkoren.

- Första gången Fundcurve ringde kände jag inte att jag hade ork att ens tänka på våra räntevillkor, men efter ytterligare några samtal hade de övertygat mig om att investera några minuter i att ta fram uppgifter om vår bankfinansiering, berättar Andreas Edvinsson.

- Med facit i hand är jag mycket glad över att jag investerade dessa minuter. Fundcurve visade att jag förtjänade väsentligt mycket bättre villkor än idag och med deras hjälp har vi halverat koncernens räntekostnader, vilket sparar oss 300 000 kr varje år, avslutar Andreas Edvinsson.

Från 5,69 % till 1,98 % för Ekdahls Slipservice

Ekdahls Slipservice AB i Åstorp är experter på service och tillverkning av skärande verktyg. De vill fokusera på kärnverksamheten och inte behöva tänka på lånevillkoren. Både för att frågan inte känns prioriterad och för att det varit svårt att få feedback från banken de fåtal gånger villkoren kommit på tal.

- För att en gång för alla få reda på vad lånevillkoren borde vara utan att behöva investera tid i att träffa andra banker lät vi Fundcurve göra en analys av våra villkor, berättar VD Patrik Ekdahl.
- På vår checkräkningskredit och vårt lån betalade vi i snitt 5,69 % i ränta och analysen visade att vi förtjänade drygt 2 %. Mycket riktigt fanns det även en bank som erbjöd de villkor analysen visade och till och med något bättre, fortsätter Patrik Ekdahl.

Valet mellan att betala 5,69 % och 1,98 % var självklart enkelt och Ekdahls Slipservice har därför bytt bank. Ett bankbyte målas ofta felaktigt upp som dramatiskt och tidskrävande.

- Att byta bank var inte alls jobbigt. Mycket av jobbet gjordes av den nya banken och för varje timme vi själva investerade sparar vi flera tusen kronor varje år, avslutar Patrik Ekdahl.

Sidor