Blogg

Årlig räntesänkning 300 000 kr för Stigtomta Kvarn

Stigtomta Kvarn AB har en av Europas modernaste foderfabriker för häst- och smådjursfoder. Verksamheten expanderar kraftigt och ägaren Andreas Edvinsson var inledningsvis tveksam när vi kontaktade honom och erbjöd en kostnadsfri analys av räntevillkoren.

- Första gången Fundcurve ringde kände jag inte att jag hade ork att ens tänka på våra räntevillkor, men efter ytterligare några samtal hade de övertygat mig om att investera några minuter i att ta fram uppgifter om vår bankfinansiering, berättar Andreas Edvinsson.

Läs mer

Från 5,69 % till 1,98 % för Ekdahls Slipservice

Ekdahls Slipservice AB i Åstorp är experter på service och tillverkning av skärande verktyg. De vill fokusera på kärnverksamheten och inte behöva tänka på lånevillkoren. Både för att frågan inte känns prioriterad och för att det varit svårt att få feedback från banken de fåtal gånger villkoren kommit på tal.

Läs mer

Varför bry sig om företagets räntevillkor?

Vi tjatar om att företag med jämna mellanrum behöver utvärdera sina räntevillkor. Varför är det egentligen så?

Banker som finansierar företag erbjuder tre olika typer av räntor oavsett om finansieringen är en checkräkningskredit, ett fastighetslån eller någon annan form av finansiering.

Läs mer

Räntor på små företagslån nu 1,88 %

Snitträntorna på nya eller omförhandlade mindre företagslån var under juni 1,88 %. Här innefattas alla lån till företag på belopp upp till 2,5 mkr. För lån till företag på belopp över 10 mkr var räntorna i snitt 1,25 % och för belopp däremellan var räntorna i snitt 1,51 %.

Läs mer

Plastindustrierna som mer än halverade räntorna

Bergmanplast AB i Gnarp och Kanor Plast AB i Vellinge är två företag som med stöd av våra analyser mer än halverat sina räntor.

Båda två förtjänade enligt våra analyser räntor som var 3 %-enheter lägre än nuvarande och båda två fick de motiverade sänkningarna genom att enbart investera ett par timmar i att förbättra sina villkor. Något som totalt sparar dem ca 300 000 kr varje år.

- Jag hade tänkt sätta tänderna i detta men det var samtalet från Fundcurve som gav impulsen och deras analys vad till stöd när jag värderade bankens förslag, säger Lars Nordström på Kanor Plast.

Läs mer

Från över 4 % till 2 % i ränta för Jägersbo

AB Jägersbo bedriver camping, catering- och restaurangverksamhet. De sistnämnda verksamheterna växer kraftigt och lyfter både omsättning och resultat till nya nivåer.

För att säkerställa att även lånevillkoren hänger med i utvecklingen gjorde företaget en analys av sina villkor. Analysen visade att nuvarande ränta på 4,14 %-enheter var omotiverat hög. Företaget tog analysen till banken.

- Efter ett par minuters diskussion landade vi på 2 % och en borgensförbindelse på 1 mkr plockades bort, berättar ägaren Mathias Persson.

Läs mer

Genarps Lådfabrik sänkte räntan med 137 000 kr

GLF Genarps Lådfabrik tillverkar och handlar med lastbärare, träemballage och tillbehör till emballeringar.

Verksamheten är framgångsrik och starka nyckeltal gjorde att vi fångade upp dem som ett företag som sannolikt förtjänar riktigt bra lånevillkor, något som även bekräftades av den analys vi fick möjlighet att göra.

- Vi har länge haft frågan om våra lånevillkor på agendan men inte prioriterat den tillräckligt högt. Samtalet från Fundcurve var den väckarklocka som behövdes, berättar VD Johan Wester.

Läs mer

Nu erbjuder vi även villkor från andra banker

Visar vår analys att ditt företag förtjänar en lägre ränta? Då kan vi helt kostnadsfritt hjälpa dig att ta reda på vilken bank som erbjuder de motiverade villkoren och utan att du behöver lägga tid på långa möten. Stegen är alltså följande:

Läs mer

Företagens snitträntor 1,67 %

Räntorna på nya och omförhandlade lån till företag uppgick under februari 2015 till 1,67 % i snitt. Här ingår alla former av bankfinansiering med undantag för checkräkningskrediter. Det har alltså ingen betydelse om lånet kallas företagslån, investeringslån, fastighetslån eller annat.

Nedbrutet på olika storlekar var räntan i snitt 1,27 % för de största lånen till företag och 2,51 % för de minsta lånen till företag. Snitträntan på checkräkningskrediter var 2,04 %.

Läs mer

CG´s Naturvård AB sänkte räntan från 4,68 % till 1,70 %

Andreas Gustafsson och Henrik Carlsson driver CG´s Naturvård AB, ett framgångsrikt företag som bland annat arrenderar delar av kommunala Eklandskapet utanför Linköping. Mest kända är de för det uppskattade kosläpp allmänheten bjuds in till varje år.

- Det viktigaste för oss är att göra ett bra jobb och förvalta den mark vi arrenderar på bästa sätt. När Fundcurve kontaktade oss och erbjöd en översyn av lånevillkoren var vi därför medvetna om att vi kanske inte följt upp dessa som vi borde, berättar Henrik Carlsson.

Läs mer

Sidor