Blogg

CG´s Naturvård AB sänkte räntan från 4,68 % till 1,70 %

Andreas Gustafsson och Henrik Carlsson driver CG´s Naturvård AB, ett framgångsrikt företag som bland annat arrenderar delar av kommunala Eklandskapet utanför Linköping. Mest kända är de för det uppskattade kosläpp allmänheten bjuds in till varje år.

- Det viktigaste för oss är att göra ett bra jobb och förvalta den mark vi arrenderar på bästa sätt. När Fundcurve kontaktade oss och erbjöd en översyn av lånevillkoren var vi därför medvetna om att vi kanske inte följt upp dessa som vi borde, berättar Henrik Carlsson.

Läs mer

Snitträntor på små företagslån nu 3,07 %

Snitträntorna på nya och förhandlade företagslån under 250 000 euro, d v s knappt 2 500 000 kr, var under september 3,07 procent. Bakom den rekordlåga nivån ligger enligt vår bedömning en kombination av att det blivit billigare för bankerna att själva låna pengar, att riskerna i de svenska företagen minskar månad för månad och att konkurrensen om företagslånen idag är stor.

Läs mer

Vill du ha hjälp att diskutera med banken?

Redan från starten har vi gjort analyser som visar exakt vad som är motiverade lånevillkor för ett visst unikt företag. Analyserna har använts av antingen företag själva när de diskuterat med banken eller av företagens rådgivare. Vi levererar idag bland annat ränteanalyser till Grant Thornton, BDO, Baker Tilly och SRF.

Läs mer

Vad innebär sänkt reporänta för företagslånen?

I veckan har Riksbanken sänkt reporäntan till 0 procent och redan hörs många röster om att mindre företag inte får del av räntesänkningen.

Läs mer

Räntor på stora företagslån nu 1,88 %

Räntorna på nya och omförhandlade företagslån större än 1 miljon euro, d v s drygt 9 miljoner kronor, uppgick under augusti till 1,88 %. Nivåerna är de lägsta sedan 2010 och motsvarar ett påslag på STIBOR 90 på 1,36 procentenheter.

Läs mer

Räntor på checkräkningskrediter i snitt 2,50 %

Räntorna på nya och omförhandlade checkräkningskrediter uppgick under augusti i snitt till 2,50 % och i siffran ingår både den rörliga och eventuella fasta räntan.

I blogginlägget här framgår att motsvarande snitt under januari var 2,93 % och därefter har alltså de faktiska räntorna på checkräkningskrediter fallit.

Läs mer

Nytt pris på ränteanalyser för företag

Ränteanalyserna för företag har efter lanseringen överträffat alla förväntningar. Där analyserna identifierat en besparingspotential i räntekostnaderna har företagen i så gott som samtliga fall fått bättre villkor efter att med stöd i analysen ha diskuterat med banken. För att vi även framåt ska leverera träffsäkra analyser genom att tänka och räkna på samma sätt som bankerna fortsätter vi att investera i de bakomliggande modellerna och justerar därför priset till 4 999 kr.

Läs mer

Nya kapitalkrav påverkar företagslånen

Finansinspektionen beslutade idag om de nya kapitalkrav som aviserades redan under våren och sommaren. Störst betydelse för företagslånen har den kontracykliska bufferten som kommer att uppgå till 1 %. Syftet med den kontracykliska bufferten är att vid högkonjunktur minska intresset för banklån och vid lågkonjunktur öka intresset för banklån. Praktisk fungerar bufferten så att bankerna kan låna ut mer pengar och med lägre räntor när den sänks och vice versa när den höjs.

Läs mer

Enklare för företag att byta bank

För att underlätta för företag att byta bank har Bankföreningen (där alla banker är medlemmar) tagit fram en ny rutin som innebär att den nya banken kan hjälpa till att avsluta konton och annat hos den gamla banken. Det blir alltså enklare för företag genom att de enbart behöver ha kontakt med den nya banken. Bankföreningen har också tagit fram en checklista som visar vad företag som byter bank bör tänka på.

Läs mer

Storbankernas företagsutlåning rekordstor

Finansinspektionen redovisar i Kreditmarknadsbarometern 2, 2014, att storbankernas (Handelsbankens, Nordeas, SEBs och Swedbanks) utlåning till svenska företag ökade med 4,2 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Storbankernas utlåning till svenska företag var vid utgången av andra kvartalet rekordstora 1 418 mdr och deras totala marknadsandel är cirka 70 %.

Läs mer

Sidor