Blogg

Sänkt reporänta fick stor effekt på företagslånen

Riksbankens sänkning av reporäntan med 0,5 procentenheter under början av juli fick direkt genomslag på företagsräntorna. Enligt SCBs finansmarknadsstatistik minskade snitträntan på nya och omförhandlade företagslån med max tre månaders räntebindning under juli med 0,40 procentenheter till 2,33 procent.

Läs mer

Utvecklingen för företagslån kvartal 1 2014

Tillsammans med Almega presenterar vi idag Utvecklingen för företagslån kvartal 1 2014.
 
Räntorna på nya företagslån minskade under kvartalet med 0,17 procentenheter till 2,74 % och marginalerna var oförändrade. Rapporten belyser vidare hur nya krav från Finansinspektionen motiverar räntehöjningar och kvantifierar motiverade höjningar för olika kategorier av företag. 

Läs mer

Är bankernas allmänna villkor viktiga?

Både företag och privatpersoner som lånar pengar från bankerna accepterar normalt de allmänna villkoren utan att läsa dem. Skälet till detta är enkelt, texten är både liten och svårläst och upptar ofta flera sidor.

Även om de allmänna villkoren är tråkiga att läsa gör vi återkommande genomgångar för att vara säkra på att de som i olika sammanhang anlitar oss kan känna en trygghet i att vi inte enbart ser till det som är enkelt att jämföra och som framgår av bankernas offerter och förslag, utan även till det som är svårt.

Läs mer

Hur fungerar rörliga räntor för företag?

Ungefär 70 % av de svenska företagslånen har rörliga räntor och resterande 30 % har fasta räntor. Som rörliga räntor räknas då räntor som ska förändras minst var tredje månad och med företagslån avses alla former av pengar som företag lånar från bankerna. Här ingår alltså även checkräkningskrediter, fakturabelåningar och leasingavtal.

Läs mer

Vilken är den lägsta företagsräntan?

Vi påtalar återkommande att de flesta företag betalar för höga räntor och ofta enkelt kan förbättra sina villkor med eller utan hjälp av våra analyser. Det finns självklart även företag som betalar förvånansvärt låga räntor. 

Läs mer

Vad kostar ett engagemangsbesked?

Företagskunder behöver ibland själva en sammanställning som visar vilka fordringar och skulder de har hos banken. Även företagens revisorer har en skyldighet att årligen jämföra företagens bokföring med bankens uppgifter. De beställer då ett s k engagemangsbesked.

Engagemangsbeskeden är ofta enkla och standardiserade till sin utformning men avgifterna varierar trots detta mellan bankerna. Hos Swedbank och SBAB är de gratis. Hos Danske Bank och Länsförsäkringar Bank är ett engagemangsbesked per år gratis och därefter kostar de 250 kr resp. 150 kr.

Läs mer

Handelsbanken beskriver lättnader för småföretag

Handelsbanken beskriver som enda storbank i delårsrapporten för första kvartalet 2014 de lättnader för småföretag som följer av de nya Basel 3-reglerna och som vi tidigare uppmärksammat.

Riskvikterna för små företag minskar med 20,1 % under kvartalet och för medelstora företag med 10,8 % under samma period. Enligt Handelsbanken är ”en viktig förklaring till riskviktsnedgången för företagsexponeringar att de nya kapitaltäckningsreglerna i CRR/CRD IV medför lägre riskvikter för små- och medelstora företag”.

Läs mer

Vad är en motiverad ränta på en checkräkningskredit?

Många frågar oss vad som är en motiverad ränta på företags checkräkningskrediter och precis som räntorna på andra former av företagslån är variationen mellan olika företag stor.

Läs mer

Utvecklingen för företagslån kvartal 4 2013

Vi presenterar tillsammans med Almega idag rapporten Utvecklingen för företagslån kvartal 4 2013

I rapporten framgår att räntenivåerna var oförändrade men bankernas marginaler på nya företagslån fortsatte att öka under det sista kvartalet 2013.

– För varje kvartal under 2013 har marginalerna ökat och under det fjärde kvartalet ser vi även att ökningarna är störst för de mindre lånen, säger Fundcurves vd Tommy Furland. 

Läs mer

Läs om redovisningsbyrån Progredo som använder våra ränteanalyser

SRFs medlemstidning Redovisningskonsulten intervjuar i senaste numret Peter Boiardt på redovisningsbyrån Progredo i Östersund. Som användare av våra ränteanalyser lyfter Peter bland annat fram att analyserna är mycket pedagogiska och leder till konstruktiva möten med både banker och kunder. De kunder som har förhandlingsutrymmen uppskattar självklart att med stöd av Progredo och analysen få räntesänkningar.

Läs mer

Sidor