Blogg

Nu erbjuder vi även villkor från andra banker

Visar vår analys att ditt företag förtjänar en lägre ränta? Då kan vi helt kostnadsfritt hjälpa dig att ta reda på vilken bank som erbjuder de motiverade villkoren och utan att du behöver lägga tid på långa möten. Stegen är alltså följande:

1. Du gör en analys av ditt företags lånevillkor på vår hemsida eller genom att kontakta oss via telefon/mejl.
2. Om analysen visar att villkoren kan förbättras och du är intresserad kan vi göra en förenklad konkurrensutsättning hos andra banker.
3. Vi återkopplar inom en vecka och diskuterar om det är intressant för dig att förutsättningslöst träffa den bank som indikativt erbjuder de motiverade villkoren.

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 013-344 10 25 eller mejla info@fundcurve.se.

Företagens snitträntor 1,67 %

Räntorna på nya och omförhandlade lån till företag uppgick under februari 2015 till 1,67 % i snitt. Här ingår alla former av bankfinansiering med undantag för checkräkningskrediter. Det har alltså ingen betydelse om lånet kallas företagslån, investeringslån, fastighetslån eller annat.

Nedbrutet på olika storlekar var räntan i snitt 1,27 % för de största lånen till företag och 2,51 % för de minsta lånen till företag. Snitträntan på checkräkningskrediter var 2,04 %.

Under februari sänktes den s k reporäntan med 0,10 procentenheter och därefter har den sänkts med ytterligare 0,15 procentenheter. Vi påminner om att många små och medelstora företag har så kallade för närvaranderäntor på sina olika former av lån och checkräkningskrediter, vilka inte justeras med automatik när det blir billigare för bankerna att själva låna pengar trots att de i marknadsföringen kallas för rörliga.

Det är därför företagens ansvar att med jämna mellanrum göra en översyn av sina villkor!

CG´s Naturvård AB sänkte räntan från 4,68 % till 1,70 %

Andreas Gustafsson och Henrik Carlsson driver CG´s Naturvård AB, ett framgångsrikt företag som bland annat arrenderar delar av kommunala Eklandskapet utanför Linköping. Mest kända är de för det uppskattade kosläpp allmänheten bjuds in till varje år.

- Det viktigaste för oss är att göra ett bra jobb och förvalta den mark vi arrenderar på bästa sätt. När Fundcurve kontaktade oss och erbjöd en översyn av lånevillkoren var vi därför medvetna om att vi kanske inte följt upp dessa som vi borde, berättar Henrik Carlsson.

Den analys av lånevillkoren som vi gjorde visade att snitträntan var 2,68 %-enheter högre än motiverat, vilket innebar att företaget kunde spara upp till 54 000 kr per år, trots att lånen och checkräkningskrediten totalt enbart är cirka 2 miljoner kr.

- Vi har varit nöjda med vår bankrelation och därför inte diskuterat räntevillkoren. Dessutom har vi alltid fått höra att vi har en sämre förhandlingsposition eftersom vi inte äger gårdarna, berättar Andreas Gustafsson.

Säkerheterna har självklart betydelse för räntan men för framgångsrika företag med bra kreditvärdigheter är inte betydelsen speciellt stor. Vi fick därför uppdraget att förbättra räntevillkoren, vilket slutade med att räntan gick från 4,68 % till 1,70 %. Som grädde på moset fick även företagsledarna räntorna på sina privata bolån sänkta med mer än en halv procentenhet.

Avslutningsvis och viktigt att poängtera är att sänkningen alltså blev större än vad vår analys visade, bland annat beroende på att löptiderna på lånen ändrades.

Snitträntor på små företagslån nu 3,07 %

Snitträntorna på nya och förhandlade företagslån under 250 000 euro, d v s knappt 2 500 000 kr, var under september 3,07 procent. Bakom den rekordlåga nivån ligger enligt vår bedömning en kombination av att det blivit billigare för bankerna att själva låna pengar, att riskerna i de svenska företagen minskar månad för månad och att konkurrensen om företagslånen idag är stor.

Det är just riskerna som har störst betydelse för vad som är en motiverad ränta för ett visst unikt företag och för att exemplifiera så bör ett företag som har ett vanligt lån på 2 000 000 kr som betalas över 5 år och som är säkerställt med företagshypotek betala 3,07 procent i ränta om risken för att företaget inom ett år går i konkurs är 0,80 procent. Är risken för konkurs lägre, återbetalningstiden kortare eller säkerheterna bättre, och exempelvis utgörs av pant i maskiner eller fastigheter, är den motiverade räntan lägre och vice versa.

Kommentar 160223: Tänk på att räntan ovan inte är aktuell. En uppdaterad ränta på små företagslån finns här.

Vill du ha hjälp att diskutera med banken?

Redan från starten har vi gjort analyser som visar exakt vad som är motiverade lånevillkor för ett visst unikt företag. Analyserna har använts av antingen företag själva när de diskuterat med banken eller av företagens rådgivare. Vi levererar idag bland annat ränteanalyser till Grant Thornton, BDO, Baker Tilly och SRF.

Nu tar vi nästa steg och erbjuder utöver själva analysen även hjälp att diskutera villkoren med den befintliga banken. Vi har en fördel i diskussionen genom att vi förstår hur bankerna tänker och räknar och kan bankspråket. Med vår hjälp kan du därför förbättra villkoren hos den befintliga banken utan att göra en traditionell upphandling. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om just ditt företags förutsättningar eller få referenser av andra som använt våra tjänster!

Sidor