Blogg

Vilken är den lägsta företagsräntan?

Vi påtalar återkommande att de flesta företag betalar för höga räntor och ofta enkelt kan förbättra sina villkor med eller utan hjälp av våra analyser. Det finns självklart även företag som betalar förvånansvärt låga räntor. 

Läs mer

Vad kostar ett engagemangsbesked?

Företagskunder behöver ibland själva en sammanställning som visar vilka fordringar och skulder de har hos banken. Även företagens revisorer har en skyldighet att årligen jämföra företagens bokföring med bankens uppgifter. De beställer då ett s k engagemangsbesked.

Engagemangsbeskeden är ofta enkla och standardiserade till sin utformning men avgifterna varierar trots detta mellan bankerna. Hos Swedbank och SBAB är de gratis. Hos Danske Bank och Länsförsäkringar Bank är ett engagemangsbesked per år gratis och därefter kostar de 250 kr resp. 150 kr.

Läs mer

Handelsbanken beskriver lättnader för småföretag

Handelsbanken beskriver som enda storbank i delårsrapporten för första kvartalet 2014 de lättnader för småföretag som följer av de nya Basel 3-reglerna och som vi tidigare uppmärksammat.

Riskvikterna för små företag minskar med 20,1 % under kvartalet och för medelstora företag med 10,8 % under samma period. Enligt Handelsbanken är ”en viktig förklaring till riskviktsnedgången för företagsexponeringar att de nya kapitaltäckningsreglerna i CRR/CRD IV medför lägre riskvikter för små- och medelstora företag”.

Läs mer

Vad är en motiverad ränta på en checkräkningskredit?

Många frågar oss vad som är en motiverad ränta på företags checkräkningskrediter och precis som räntorna på andra former av företagslån är variationen mellan olika företag stor.

Läs mer

Utvecklingen för företagslån kvartal 4 2013

Vi presenterar tillsammans med Almega idag rapporten Utvecklingen för företagslån kvartal 4 2013

I rapporten framgår att räntenivåerna var oförändrade men bankernas marginaler på nya företagslån fortsatte att öka under det sista kvartalet 2013.

– För varje kvartal under 2013 har marginalerna ökat och under det fjärde kvartalet ser vi även att ökningarna är störst för de mindre lånen, säger Fundcurves vd Tommy Furland. 

Läs mer

Läs om redovisningsbyrån Progredo som använder våra ränteanalyser

SRFs medlemstidning Redovisningskonsulten intervjuar i senaste numret Peter Boiardt på redovisningsbyrån Progredo i Östersund. Som användare av våra ränteanalyser lyfter Peter bland annat fram att analyserna är mycket pedagogiska och leder till konstruktiva möten med både banker och kunder. De kunder som har förhandlingsutrymmen uppskattar självklart att med stöd av Progredo och analysen få räntesänkningar.

Läs mer

Nya Basel 3-regler motiverar nu sänkta företagsräntor

Nu vid årsskiftet trädde delar av de nya Basel 3-reglerna ikraft. Bland annat innebär de nya reglerna väsentligt lägre kapitalkrav för lån till små och medelstora företag, dels genom att totala lånevolymer i intervallet 0,6 – 1,0 miljoner euro beräknas enligt en för låntagarna och bankerna mer fördelaktig modell och dels genom att alla totala lånevolymer upp till 1,5 miljoner euro får lägre riskvikter.

Läs mer

Svar på bankernas frågor om företagsanalyserna

Vi får mycket respons på våra företagsanalyser från bankerna och den är övervägande positiv och nyfiken. De allra flesta välkomnar pålästa och intresserade kunder även om det kortsiktigt sker till priset av lägre lönsamhet. De frågor och kommentarer vi får kan sammanfattas i följande påståenden.

Läs mer

Läs om Erikssons Glas som använt vår ränteanalys

Corren publicerar idag en artikel om företaget Erikssons Glas i Norrköping som med hjälp av vår ränteanalys förhandlade ner sin ränta med cirka 1 procentenhet. Artikeln finns att läsa här och samtidigt intervjuas vår VD och Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg här om den rapport vi gemensamt publicerade igår.

Läs mer

Utvecklingen för företagslån kvartal 3 2013

Vi presenterar idag tillsammans med Almega den första rapporten som visar hur bankernas marginaler och lönsamhet på företagslån utvecklas över tid och skiljer sig mellan större och mindre företag. I rapporten lyfter vi bland annat fram att nya regler från årsskiftet innebär att små och medelstora företag i snitt bör få räntesänkningar på 0,5 - 1,2 procentenheter. Vi konstaterar även att senare års marginalökningar huvudsakligen har ökat lönsamheten på företagslån och inte kompenserat för kostnadsökningar.

Läs mer

Sidor