Blogg

Swedbank visar betydelsen av informationsövertag!

Swedbank reagerade idag som första storbank på gårdagens riskrapport från Finansinspektionen (FI) som flaggar för att riskviktsgolvet för bolån kommer att höjas från nuvarande 15 % till 25 % och höjer listpriserna för alla räntebindningar med 0,25 procentenheter. FI lyfter själva fram att den motiverade räntehöjningen är 0,30 procentenheter om hela effekten av den ökade riskvikten överförs på bolåntagarna.

Läs mer

Vad skiljer våra bolåneanalyser från Räntekollen?

Vi får många frågor om varför våra analyser för bolån ofta skiljer sig avsevärt från Villaägarnas tjänst Räntekollen. Båda tjänsterna visar vilken ränta en viss unik låntagare bör betala på sitt bolån men där upplever många att likheterna upphör.

Vi belyser nu flera skillnader i beräkningarna genom att kommentera de slutsatser som Villaägarna drar i rapporten "Mindre lån – dyrare ränta".

Läs mer

LR Revision & Redovisning ny användare av våra ränteanalyser

LR Revision & Redovisning är ett nätverk av över 50 lokalt ägda revisions- och redovisningsbyråer. Deras kunder söker ofta ett tryggt stöd och en kompetent partner som är specialist på företagande.

- I vårt nätverk finns ekonomisk och juridisk expertkompetens för att hjälpa till i företagets alla faser. Att vi själva är företagare gör även att vi möter samma vardagliga frågor som våra kunder, säger Martin Johansson, VD för LR Revision & Redovisning.

Läs mer

Intervju om boräntor i Di

Di publicerar i både papperstidningen och på di.se idag en intervju där vår VD bland annat lyfter fram att det är bankernas lönsamheten på bolåntagarna snarare än själva bolånen som ofta är hög. Tipset är därför att utgå från kringtjänsterna när boräntan förhandlas och för de som inte vill eller orkar spela ut bankerna mot varandra ger våra ränteanalyser det stöd som behövs för att få rimliga räntor hos den befintliga banken.

Läs mer

Nu finns våra ränteanalyser även för bolån!

Vi lanserar idag ränteanalyser för bolån. I likhet med ränteanalyserna för företagslån utgår dessa från bankernas modeller och inte vad andra låntagare betalar och visar därför varje unik låntagare vilken ränta just den låntagaren bör betala på bolånet. Låntagaren ser förhandlingsutrymmet på olika räntebindningstider och hur boräntan kan påverkas på andra sätt än genom förhandling. För varje låntagare visar vi även bankens lönsamhet på både bolånet och hela låntagaren. Välj exempelanalyser bland rubrikerna för ett konkret exempel av innehållet.

Läs mer

SRF ny partner till Fundcurve

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF och Fundcurve har tecknat ett partneravtal och SRFs 6 000 medlemmar får därmed tillgång till Fundcurves tjänst i formatet SRF Ränteanalys.

- Villkoren för bankfinansiering är återkommande när vi diskuterar viktiga frågor med våra medlemmar. Som framkom i SRF FöretagsEko under våren upplever medlemmarna att framförallt småföretagen möter allt tuffare villkor, säger Mikael Carlsson, branschansvarig redovisning hos SRF.

Läs mer

Slutliga Basel 3 ännu bättre än väntat!

Ministerrådet och EU-parlamentet fattade den 27 juni 2013 det formella beslutet att anta de nya Basel 3-reglerna. Fundcurve har tidigare på Di Debatt uppmärksammat att förslaget till beslut gynnar små och medelstora företag och de slutliga reglerna innehåller ytterligare förbättringar för företag med lån i intervallet 5 - 9 miljoner kronor.

Läs mer

Redovisningskonsulten intervjuar revisor

Tidningen Redovisningskonsulten som ges ut av SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund skriver här om hur Fundcurve fungerar och intervjuar dess vice ordförande Anders Bernåker från Ernst & Young. Han uttrycker bland annat att "som analysverktyg är det här ett fantastiskt bra instrument".

Läs mer

BDO ny partner till Fundcurve

BDO och Fundcurve har tecknat ett partneravtal och BDOs 450 medarbetare får därmed tillgång till Fundcurves tjänst i ett format som anpassats till kraven från revisions- och rådgivningsbranschen.

- BDOs medarbetare har genom sina kundrelationer redan den information som krävs för att på två minuter skapa våra rapporter och är därför en naturlig samarbetspartner, säger Tommy Furland, grundare av Fundcurve.

Läs mer

Företagaren skriver om två kundcase

Tidskriften Företagaren som ges ut av Sveriges största företagarorganisation Företagarna skriver i senaste numret om Fundcurve och två företag som använt vår rapport vid bankförhandlingar.

Läs mer

Sidor