Blogg

SRF ny partner till Fundcurve

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF och Fundcurve har tecknat ett partneravtal och SRFs 6 000 medlemmar får därmed tillgång till Fundcurves tjänst i formatet SRF Ränteanalys.

- Villkoren för bankfinansiering är återkommande när vi diskuterar viktiga frågor med våra medlemmar. Som framkom i SRF FöretagsEko under våren upplever medlemmarna att framförallt småföretagen möter allt tuffare villkor, säger Mikael Carlsson, branschansvarig redovisning hos SRF.

Läs mer

Slutliga Basel 3 ännu bättre än väntat!

Ministerrådet och EU-parlamentet fattade den 27 juni 2013 det formella beslutet att anta de nya Basel 3-reglerna. Fundcurve har tidigare på Di Debatt uppmärksammat att förslaget till beslut gynnar små och medelstora företag och de slutliga reglerna innehåller ytterligare förbättringar för företag med lån i intervallet 5 - 9 miljoner kronor.

Läs mer

Redovisningskonsulten intervjuar revisor

Tidningen Redovisningskonsulten som ges ut av SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund skriver här om hur Fundcurve fungerar och intervjuar dess vice ordförande Anders Bernåker från Ernst & Young. Han uttrycker bland annat att "som analysverktyg är det här ett fantastiskt bra instrument".

Läs mer

BDO ny partner till Fundcurve

BDO och Fundcurve har tecknat ett partneravtal och BDOs 450 medarbetare får därmed tillgång till Fundcurves tjänst i ett format som anpassats till kraven från revisions- och rådgivningsbranschen.

- BDOs medarbetare har genom sina kundrelationer redan den information som krävs för att på två minuter skapa våra rapporter och är därför en naturlig samarbetspartner, säger Tommy Furland, grundare av Fundcurve.

Läs mer

Företagaren skriver om två kundcase

Tidskriften Företagaren som ges ut av Sveriges största företagarorganisation Företagarna skriver i senaste numret om Fundcurve och två företag som använt vår rapport vid bankförhandlingar.

Läs mer

Fundcurve på Di Debatt

Fundcurve beskriver här på Di Debatt hur de nya bankreglerna Basel III kommer att påverka räntorna små och medelstora företag betalar. Ett företag som idag betalar en ränta på 6 % bör få en räntesänkning på 0,5 %-enheter, förutsatt att bankerna för över hela effekten på företagen och inte justerar sina interna lönsamhetskrav.

Läs mer

Resultat skriver om ett kundcase

Tidskriften Resultat som ges ut av revisorsorganisationen FAR skriver i senaste numret om Fundcurve och ett företag som använt vår rapport vid bankförhandlingar. Läs mer om det lyckade utfallet här.

Läs mer

Fundcurve skapar debatt kring företagsräntor

Redan en månad efter lansering börjar vi se effekterna av Fundcurve och vårt bidrag till att göra företagsräntor både begripliga och rättvisa.
 
Läs mer

Fundcurve i Corren

Igår hade Corren ett stort uppslag om Fundcurve och beskrev hur intransparenta företagslån påverkar små och medelstora företag. Artikeln finns länkad här och idag kom bankernas svar som finns här.

Läs mer

Hur utvecklas företagsmarginalerna, FI?

Idag har Finansinspektionen (FI) återigen publicerat sin rapport "Bankernas räntor och utlåning". FI publicerar dessa rapporter sedan ett år tillbaka då myndigheten fick uppdraget från regeringen att övervaka kreditinstitutens kreditgivning och kreditvillkor.

Läs mer

Sidor