Blogg

Läs om redovisningsbyrån Progredo som använder våra ränteanalyser

SRFs medlemstidning Redovisningskonsulten intervjuar i senaste numret Peter Boiardt på redovisningsbyrån Progredo i Östersund. Som användare av våra ränteanalyser lyfter Peter bland annat fram att analyserna är mycket pedagogiska och leder till konstruktiva möten med både banker och kunder. De kunder som har förhandlingsutrymmen uppskattar självklart att med stöd av Progredo och analysen få räntesänkningar.

Läs mer

Nya Basel 3-regler motiverar nu sänkta företagsräntor

Nu vid årsskiftet trädde delar av de nya Basel 3-reglerna ikraft. Bland annat innebär de nya reglerna väsentligt lägre kapitalkrav för lån till små och medelstora företag, dels genom att totala lånevolymer i intervallet 0,6 – 1,0 miljoner euro beräknas enligt en för låntagarna och bankerna mer fördelaktig modell och dels genom att alla totala lånevolymer upp till 1,5 miljoner euro får lägre riskvikter.

Läs mer

Svar på bankernas frågor om företagsanalyserna

Vi får mycket respons på våra företagsanalyser från bankerna och den är övervägande positiv och nyfiken. De allra flesta välkomnar pålästa och intresserade kunder även om det kortsiktigt sker till priset av lägre lönsamhet. De frågor och kommentarer vi får kan sammanfattas i följande påståenden.

Läs mer

Läs om Erikssons Glas som använt vår ränteanalys

Corren publicerar idag en artikel om företaget Erikssons Glas i Norrköping som med hjälp av vår ränteanalys förhandlade ner sin ränta med cirka 1 procentenhet. Artikeln finns att läsa här och samtidigt intervjuas vår VD och Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg här om den rapport vi gemensamt publicerade igår.

Läs mer

Utvecklingen för företagslån kvartal 3 2013

Vi presenterar idag tillsammans med Almega den första rapporten som visar hur bankernas marginaler och lönsamhet på företagslån utvecklas över tid och skiljer sig mellan större och mindre företag. I rapporten lyfter vi bland annat fram att nya regler från årsskiftet innebär att små och medelstora företag i snitt bör få räntesänkningar på 0,5 - 1,2 procentenheter. Vi konstaterar även att senare års marginalökningar huvudsakligen har ökat lönsamheten på företagslån och inte kompenserat för kostnadsökningar.

Läs mer

Swedbank visar betydelsen av informationsövertag!

Swedbank reagerade idag som första storbank på gårdagens riskrapport från Finansinspektionen (FI) som flaggar för att riskviktsgolvet för bolån kommer att höjas från nuvarande 15 % till 25 % och höjer listpriserna för alla räntebindningar med 0,25 procentenheter. FI lyfter själva fram att den motiverade räntehöjningen är 0,30 procentenheter om hela effekten av den ökade riskvikten överförs på bolåntagarna.

Läs mer

Vad skiljer våra bolåneanalyser från Räntekollen?

Vi får många frågor om varför våra analyser för bolån ofta skiljer sig avsevärt från Villaägarnas tjänst Räntekollen. Båda tjänsterna visar vilken ränta en viss unik låntagare bör betala på sitt bolån men där upplever många att likheterna upphör.

Vi belyser nu flera skillnader i beräkningarna genom att kommentera de slutsatser som Villaägarna drar i rapporten "Mindre lån – dyrare ränta".

Läs mer

LR Revision & Redovisning ny användare av våra ränteanalyser

LR Revision & Redovisning är ett nätverk av över 50 lokalt ägda revisions- och redovisningsbyråer. Deras kunder söker ofta ett tryggt stöd och en kompetent partner som är specialist på företagande.

- I vårt nätverk finns ekonomisk och juridisk expertkompetens för att hjälpa till i företagets alla faser. Att vi själva är företagare gör även att vi möter samma vardagliga frågor som våra kunder, säger Martin Johansson, VD för LR Revision & Redovisning.

Läs mer

Intervju om boräntor i Di

Di publicerar i både papperstidningen och på di.se idag en intervju där vår VD bland annat lyfter fram att det är bankernas lönsamheten på bolåntagarna snarare än själva bolånen som ofta är hög. Tipset är därför att utgå från kringtjänsterna när boräntan förhandlas och för de som inte vill eller orkar spela ut bankerna mot varandra ger våra ränteanalyser det stöd som behövs för att få rimliga räntor hos den befintliga banken.

Läs mer

Nu finns våra ränteanalyser även för bolån!

Vi lanserar idag ränteanalyser för bolån. I likhet med ränteanalyserna för företagslån utgår dessa från bankernas modeller och inte vad andra låntagare betalar och visar därför varje unik låntagare vilken ränta just den låntagaren bör betala på bolånet. Låntagaren ser förhandlingsutrymmet på olika räntebindningstider och hur boräntan kan påverkas på andra sätt än genom förhandling. För varje låntagare visar vi även bankens lönsamhet på både bolånet och hela låntagaren. Välj exempelanalyser bland rubrikerna för ett konkret exempel av innehållet.

Läs mer

Sidor