Frågor och svar

Vad avgör vilka räntevillkor mitt företag förtjänar?
Vilka räntevillkor ett unikt företag förtjänar styrs främst av risken i företaget och vad det kostar banken att själv låna pengar. Risken beräknas på ett enhetligt sätt mellan bankerna och utifrån faktorer såsom kreditvärdighet, ställda säkerheter och storlek på företaget och finansieringen.
Hur ofta ändras förutsättningarna?
Risken i företaget och vad det kostar banken att själv låna pengar kan variera dag för dag, men stora förändringar som påverkar den ränta företaget förtjänar sker normalt när ett bokslut registreras eller Riksbanken höjer eller sänker reporäntan.
Räknar alla bankerna på samma sätt?
Alla stora banker använder ett gemensamt regelverk som ofta kallas Basel 3 när de räknar ut hur de själva ska finansiera den finansiering de lämnar till ett företag. I grunden räknar därför bankerna på samma sätt.
Hur kan räntevillkoren variera mellan banker om alla räknar på samma sätt?
Bankerna vill som alla andra företag tjäna så mycket pengar som möjligt och det finns därför ingen koppling mellan vilka räntevillkor de kan erbjuda ett företag och vilka räntevillkor de faktiskt erbjuder företaget.
Varför är det så dålig konkurrens om företagslånen?
Att konkurrensen mellan bankerna är dålig är en myt och den är tvärtom knivskarp om kreditvärdiga företag, vilket förklaras av att flera banker vill låna ut mer pengar till företag samtidigt som företagens finansiering totalt sett inte ökar.
Varför är räntorna inte rörliga när det kommer till företag?
Ett företag som inte har bundna räntor på sin finansiering har antingen en ränteform som kallas för närvarande-ränta eller en ränteform som innebär ett i förväg bestämt påslag på en basränta. Om det blir billigare för banken att själv låna pengar finns ingen skyldighet att justera för närvarande-räntor och om risken i företaget minskar finns ingen skyldighet att justera räntan oavsett ränteform. Det finns därför inga rörliga räntor som med automatik innebär att företaget får del av alla motiverade sänkningar.
När kan jag förhandla om företagets ränta?
För närvarande-räntor kan förhandlas vilken dag som helst och finansiering med för närvarande-ränta kan alltid avslutas utan kostnader för ett bankbyte. För flertalet banker gäller detsamma även all annan finansiering som inte har bunden ränta med undantag för avbetalningslån och leasingavtal.
Vad visar förhandlingsunderlaget?
Förhandlingsunderlaget visar vad som är en motiverad ränta för ett unikt företag och varför just denna ränta är motiverad utifrån en pedagogisk graf som bland annat visar kreditvärdighetens och säkerheternas betydelse.
Syns det att ni hämtar mitt företags kreditvärdighet från UC?
Nej, det sker ingen registrering hos UC att vi har hämtat kreditvärdigheten.
Vad innebär indikativa villkor från andra banker?
Indikativa villkor från andra banker innebör att vi undersöker vilka räntevillkor andra banker är villiga att erbjuda ett unikt företag. Ordet indikativt innebär att de andra bankerna inte fattar några formella kreditbeslut och att villkoren är icke-bindande och bygger på känd information. Den främsta poängen med indikativa villkor är att företaget inte ska behöva investera tid i möten och samtal med banker som ändå inte erbjuder bättre villkor.
Vilka banker samarbetar ni med?
Vi har idag partnerskap med bland andra Danske Bank och Aros Kapital.
Varför samarbetar ni med just Danske Bank?
Danske Bank är en uppstickarbank som under de kommande fem åren ska dubbla sin finansiering till svenska företag. De erbjuder enligt oss generellt bra villkor och service och har ett heltäckande utbud av tjänster utöver själva finansieringen. Samtidigt är samarbetet inte exklusivt och dörren är öppen för alla banker som är villiga att erbjuda företag konkurrenskraftiga villkor.
Vad kostar tjänsten?
Att se vilka räntevillkor företaget förtjänar är helt kostnadsfritt. Företag som förtjänar bättre villkor än idag kan antingen köpa en analys för 5 000 kr (vid finansiering upp till 10 miljoner, annars 10 000 kr) eller hämta indikativa villkor från andra banker. Indikativa villkor är kostnadsfria om de slutligen medför ett bankbyte eller vi inte kan presentera villkor som är bättre än nuvarande. Annars är priset samma som för en analys.
Hur kan det vara kostnadsfritt för mitt företag oavsett hur mycket vi sparar på ett bankbyte?
Vi skickar fakturan på den bakomliggande analysen till den nya banken och vi tjänar därför ungefär lika mycket eller lite pengar oavsett vilket val du gör.