Ladda ner ett exempel på ett förhandlingsunderlag

Företag som förtjänar bättre räntevillkor än idag och vill diskutera med nuvarande bank utifrån ett oberoende och sakligt underlag kan använda våra ränteanalyser. De är identiska till design men olika till innehåll utifrån varje företags unika förutsättningar.

Ladda ner exempel