Styrelse och ledning

Martin Gorne, Styrelseordförande

Tidigare koncernchef för CorpNordic group, senior rådgivare till United Bankers, styrelseuppdrag i Gottex Securities AB och Proventus Capital Management AB. Martin har arbetat i olika delar av finansbranschen under mer än 20 års tid.

Michael Ingelög, Styrelseledamot

Senior rådgivare till Credit Suisse och dess tidigare VD för verksamheten i Norden. Michael har även haft ledande positioner inom Deutsche Bank, UBS och Handelsbanken under de senaste 20 åren.

Magnus Henrekson, Styrelseledamot

VD för Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och professor i nationalekonomi. Magnus är tidigare styrelseledamot i bland andra Custos, Öresund och Sveriges Television.

Fredrik Malmström, Styrelseledamot

Investment manager vid Almi Invest och styrelseledamot i flera av deras portföljbolag. Fredrik har under de senaste 15 åren jobbat med investeringar i start-ups i olika konstellationer.

Tommy Furland, Styrelseledamot

Auktoriserad revisor och tidigare konsult inom lånefinansiering.

Erik Öberg, Försäljningschef

Anders Wall stipendiat med 20 års erfarenhet av försäljning och affärsutveckling inom banknära tjänster.Tidigare Key Account Manager för Nets i Sverige och Finland. Etablerade AirPlus International, ett dotterbolag inom Lufthansakoncernen, i Norden. Erik har de senaste åren jobbat med affärsutveckling i start-ups.