Styrelse och ledning

Martin Gorne, Styrelseordförande

Tidigare koncernchef för CorpNordic group, senior rådgivare till United Bankers, styrelseuppdrag i Gottex Securities AB och Proventus Capital Management AB. Martin har arbetat i olika delar av finansbranschen under mer än 20 års tid.

Michael Ingelög, Styrelseledamot

Senior rådgivare till Credit Suisse och dess tidigare VD för verksamheten i Norden. Michael har även haft ledande positioner inom Deutsche Bank, UBS och Handelsbanken under de senaste 20 åren.

Magnus Henrekson, Styrelseledamot

VD för Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och professor i nationalekonomi. Magnus är tidigare styrelseledamot i bland andra Custos, Öresund och Sveriges Television.

Fredrik Malmström, Styrelseledamot

Investment manager vid Almi Invest och styrelseledamot i flera av deras portföljbolag. Fredrik har under de senaste 15 åren jobbat med investeringar i start-ups i olika konstellationer.

Tommy Furland, Styrelseledamot

Auktoriserad revisor och tidigare konsult inom lånefinansiering.