Betala den ränta ditt företag förtjänar istället för den du accepterar!

Alla företag har behov av att med jämna mellanrum se över sina räntevillkor och skälet är enkelt. De flesta upplever att räntan på finansieringen från banken är rörlig oavsett om det handlar om en checkräkningskredit eller ett lån, men när det kommer till företag finns det inga rörliga räntor. En ränta som är motiverad idag är därför inte automatiskt motiverad efter att exempelvis Riksbanken sänkt reporäntan eller företagets resultat och därmed nyckeltal förbättrats.

En naturlig följd av att företagens räntor inte är fullt rörliga är att bankerna tjänar mycket pengar på finansieringen av framförallt små och medelstora företag, men problemet är inte skapat av bankerna utan av företagen själva. Konkurrensen mellan bankerna fungerar bra, men de banker som erbjuder bra villkor och service belönas inte eftersom få företag konkurrensutsätter sin bank. Flertalet betalar den ränta de accepterar och inte den ränta de förtjänar trots att företagens räntor kan förhandlas och justeras vilken dag som helst.

Vi skapar en bättre fungerande marknad genom att först visa företag vilka räntevillkor de förtjänar idag och därefter erbjuda enkla vägar till de motiverade villkoren. Allt tar enbart några minuter och vi riktar oss mot företag som både kan och inte kan tänka sig att byta bank.