Byt eller konkurrensutsätt din bank

Ange belopp på nuvarande finansiering och nuvarande bank. Fundcurve inhämtar indikativa räntevillkor från andra banker för samma finansiering. Förfrågan skickas inte till din nuvarande bank. Din data är säker hos oss och vi följer gällande dataskyddslagstiftning. Svaren från bankerna vidarebefordras till dig när de inkommer. Tjänsten är kostnadsfri.

Nuvarande bank

Fyll i vilken som är din nuvarande bank för att ska kunna hjälpa dig så effektivt som möjligt.

Kontaktuppgifter

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi återkommer inom 24 h för att berätta vilka räntevillkor ditt företag förtjänar på den nya finansieringen och vilka banker vi föreslår. Allt är självklart kostnadsfritt!