FÖR KOMMUNER

Fundcurve hjälper kommuner att beräkna borgensavgifter

Enligt lag skall kommuner ta ut en marknadsmässig avgift för borgensåtagande eller utlåning till kommunala dotterbolag. Nedan kan du se några kommuner som vi har hjälpt

Läs mer

KOSTNADSFRITT OCH 100% KONFIDENTIELLT

Ange ditt organisationsnummer och se vilken ränta ditt företag kan få!

Räntekollen fungerar för alla aktiebolag. För övriga bolagsformer kan du få hjälp genom att trycka här

Gör räntekollen

Hur funkar fundcurve?

En unik tjänst för att se vad ditt
företag borde ha för ränta

Fundcurve unika modell baseras på storbankernas tänkesätt när de prissätter utlåning till företag och det kapitaltäckningsregelverk som styr hur sådana lån finansieras av bankerna själva. Utifrån bland annat företagets kreditvärdighet. vilka säkerheter som lämnats, löptiderna och storleken på finansieringen simuleras bankernas prissättning av ett unikt företags bankkrediter. Resultatet är en mycket god indikation på vad som är en motiverad ränta för varje enskilt företag.

Vad vill du göra nu?

Fundcurve hjälper företag att sänka sina lånekostnader genom att ta fram förhandlingsunderlag, begära in prisindikationer från banker för såväl befintliga som nya lån.

Några av våra samarbetspartners som hjälper oss sänka din ränta

Vi har redan hjälpt företag att spara miljontals kronor varje år!

Att fastställa och uppdatera borgensavgifter tar stora resurser i anspråk ute bland kommunerna. Tack vare Fundcurves unika modell finns nu ett kostnadseffektivt alternativ.

Tidigare har banken pekat på hur mycket de sänker räntan och att vi sparar dessa pengar. Med Fundcurves analys i bagaget började diskussionen i andra änden istället. Vi utgick från bankens upplåningskostnad och rimligt påslag och såg affären i ett marknadsperspektiv istället för att utgå från vår höga nivå idag. Något som gjorde att vi mer än halverade våra räntekostnader.
Mathias Persson, AB Jägersbo
När Fundcurve tog en kontakt investerade jag två minuter i att göra en kostnadsfri utvärdering av våra räntevillkor direkt på deras hemsida. Jag fick fram att mitt företag förtjänade en mycket lägre ränta och synade även korten hos andra banker. På detta sätt sänkte jag företagets ränta från 3,17 % till 1,18 %.
Ulf Eliasson, Ulf Eliasson AB