FÖR KOMMUNER

Fundcurve hjälper kommuner att beräkna borgensavgifter

Enligt lag skall kommuner ta ut en marknadsmässig avgift för borgensåtagande eller utlåning till kommunala dotterbolag. Nedan kan du se några kommuner som vi har hjälpt

Läs mer

KOSTNADSFRITT OCH 100% KONFIDENTIELLT

Ange ditt organisationsnummer och se vilken ränta ditt företag kan få!

Räntekollen fungerar för alla aktiebolag. För övriga bolagsformer kan du få hjälp genom att trycka här

Gör räntekollen

Hur funkar fundcurve?

En unik tjänst för att se vad ditt
företag borde ha för ränta

Fundcurve unika modell baseras på storbankernas tänkesätt när de prissätter utlåning till företag och det kapitaltäckningsregelverk som styr hur sådana lån finansieras av bankerna själva. Utifrån bland annat företagets kreditvärdighet. vilka säkerheter som lämnats, löptiderna och storleken på finansieringen simuleras bankernas prissättning av ett unikt företags bankkrediter. Resultatet är en mycket god indikation på vad som är en motiverad ränta för varje enskilt företag.

Vad vill du göra nu?

Fundcurve hjälper företag att sänka sina lånekostnader genom att ta fram förhandlingsunderlag, begära in prisindikationer från banker för såväl befintliga som nya lån.

Några av våra samarbetspartners som hjälper oss sänka din ränta

Vi har redan hjälpt företag att spara miljontals kronor varje år!

Att fastställa och uppdatera borgensavgifter tar stora resurser i anspråk ute bland kommunerna. Tack vare Fundcurves unika modell finns nu ett kostnadseffektivt alternativ.

För att en gång för alla få reda på vad räntevillkoren borde vara utan att behöva investera tid i att träffa andra banker använde vi Fundcurve. På vår checkräkningskredit och vårt lån betalade vi i snitt 5,69 % i ränta och Fundcurve visade att vi förtjänade drygt 2 %. Mycket riktigt fanns det även en bank som erbjöd de villkoren.
Patrik Ekdahl, Ekdahls Slipservice AB
Vi skulle som vanligt förlänga vårt fastighetslån på 16 mkr och jag poängterade för banken att jag förutsatte att de erbjöd oss konkurrenskraftiga villkor. När jag synade villkoren hos Fundcurve visade sig att så inte alls var fallet och jag fick även väsentligt bättre villkor hos en annan bank.
Andreas Özbek, Agrelius Fastigheter AB